Overzicht antwoorden van alle politieke partijen

Klik op de stelling om te zien hoe de partijen erover denken

Totale overzicht antwoorden op de stellingen
Stelling 1. Zandvoort moet alles op alles zetten om de duurzaamste kustgemeente van Nederland te worden

Eens: CDA, D66, GroenLinks, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort

Oneens: GBZ, PVV, Queer, VVD

Stelling 2: Gebouw ‘De Krocht’ moet dringend gerenoveerd worden

Eens: CDA, D66, GroenLinks, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort, GBZ, PVV, Queer, VVD

Stelling 3: VVV kantoor moet verhuizen naar een beter bereikbare plek

Eens: CDA, D66, GroenLinks, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort, GBZ

Oneens: PVV, Queer, VVD

Stelling 4: Er moet een langer hek komen om herten uit het dorp te houden

Eens: CDA, GBZ, GroenLinks, OPZ, PVV, Sociaal Zandvoort

Oneens: Queer, VVD, D66

Stelling 5: Er komen geen nieuwe jaarrond-strandtenten bij

Eens: CDA, GBZ, OPZ, PvdA, PVV, VVD

Oneens: Queer, D66, GroenLinks, Sociaal Zandvoort

Stelling 6: Gemeente moet meer geld investeren in kunst- en cultuurprojecten en lessen voor de jeugd

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, Queer, Sociaal Zandvoort

Oneens: PVV, VVD

Stelling 7: Om de leegstand van winkels in het centrum aan te pakken, moet de gemeente ondernemers een verhuisvergoeding betalen om ze te stimuleren naar het centrum te verhuizen

Eens: CDA, GBZ, GroenLinks, PVV

Oneens: D66, OPZ, PvdA, Queer, Sociaal Zandvoort, VVD

Stelling 8: Gemeente moet vuurwerk bij strandtenten verbieden

Eens: CDA, D66, GBZ, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort 

Oneens: GroenLinks, PVV, Queer, VVD

Stelling 9: Alle kinderen op de basisschool moeten zwemles krijgen

Eens: CDA, D66, GBZ, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort, GroenLinks, PVV, Queer, VVD

Stelling 10: Gemeente moet meer geld vrijmaken voor naschoolse kinderopvang

Eens: CDA, D66, GBZ, PvdA, Sociaal Zandvoort, GroenLinks, PVV, Queer

Geen mening: OPZ, Sociaal Zandvoort

Oneens: VVD

Stelling 11: Zandvoort moet een plek realiseren voor topsporters van olympische watersporten

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, PvdA, Sociaal Zandvoort, PVV, VVD, Queer

Oneens: OPZ

Stelling 12: De sluitingstijden van cafés en discotheken moeten volledig vrij worden

Eens: GroenLinks, Queer, VVD

Geen van Beide: PvdA

Oneens: CDA, D66, GBZ, OPZ, PVV, Sociaal Zandvoort

Stelling 13: Gemeente moet actief handhaven op particuliere beveiligingscamera’s die gericht zijn op het huis en tuin van de buren

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PVV, Queer, Sociaal Zandvoort

Geen van Beide: VVD

Oneens: PvdA

Stelling 14: Er moet een fietspadverbinding komen tussen de Noord- en Zuidboulevard

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, PVV, Queer, Sociaal Zandvoort

Geen van Beide: Queer

Stelling 15: De Gemeenteraad en het College van B&W moeten verplicht coproductie invoeren om inwoners actief mee te laten denken en te beslissen

Eens: PVV, Sociaal Zandvoort

Geen van Beide: PvdA

Oneens, CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, Queer, VVD

Stelling 16: Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum

Eens: D66, GBZ, PVV, Sociaal Zandvoort

Oneens, CDA, PvdA, GroenLinks, OPZ, Queer, VVD

Stelling 17: Ambtelijke samenwerking met Haarlem is een goed plan

Eens: CDA, D66, OPZ, PvdA, Sociaal Zandvoort

Oneens: GBZ, GroenLinks, PVV, Queer, VVD

Stelling 18: Jonge Zandvoorters verdienen voorrang op de woningmarkt

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, PVV, Queer, Sociaal Zandvoort

Oneens: VVD

Stelling 19: Sociale huurwoningen worden niet meer verkocht

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, PVV, Sociaal Zandvoort

Oneens: VVD, Queer

Stelling 20: Het circuit beschikt over voldoende geluidsdagen, ook bij eventuele komst Formule 1

Eens: CDA, D66, , GroenLinks, PvdA, PVV, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: OPZ, Queer, Sociaal Zandvoort, VVD

Oneens: GBZ

Stelling 21: Bewoners hebben het recht taken van de gemeente over te nemen, als ze menen dit beter te kunnen doen

Eens: D66, GroenLinks, PvdA, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: CDA, PVV

Oneens: GBZ, OPZ, Queer, VVD

Stelling 22: Een raadslid moet schriftelijk beloven zijn zetel op te geven als hij zijn fractie verlaat

Eens: CDA, D66, OPZ, PVV

Geen van beide: Sociaal Zandvoort 

Oneens: GBZ, GroenLinks, Queer, VVD, PvdA

Stelling 23: Wethouders worden geselecteerd op basis van expertise en deskundigheid ongeacht partijachtergrond

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: PVV

Oneens: PvdA, Queer, VVD

Stelling 24: Het onbetaald parkeren op de boulevards gedurende de wintermaanden moet weer ingevoerd worden.

Eens: GBZ, PvdA, PVV, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: VVD

Oneens: CDA, D66, GroenLinks, OPZ, Queer

Stelling 25: Werklozen met een uitkering moeten een tegenprestatie verrichten voor de gemeente

Eens: CDA, D66, GroenLinks, OPZ, PVV, VVD

Geen van beide: Sociaal Zandvoort

Oneens: GBZ, PvdA, Queer

Stelling 26: Er mogen geen parkeerplaatsen meer verdwijnen in het dorp

Eens: CDA, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, PVV, Sociaal Zandvoort, VVD

Oneens: D66, Queer

Stelling 27: Asielzoekers krijgen geen voorrang meer bij het toewijzen van sociale huurwoning

Eens: CDA, OPZ, PVV, Queer, Sociaal Zandvoort, VVD

Oneens: D66, GBZ, GroenLinks, PvdA, 

Stelling 28: Gezinnen met jonge kinderen verdienen extra (financiële) ondersteuning

Eens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, Sociaal Zandvoort

Oneens: OPZ, PvdA, PVV, Queer, VVD 

Stelling 29: Er moeten meer woningen in de vrije sector komen. (huur tussen 800 en 1200 euro)

Eens: CDA, GBZ, OPZ, Queer, Sociaal Zandvoort, VVD

Oneens: D66, GroenLinks, OPZ, PVV,

Stelling 30: Geen islam en asielzoekers in Zandvoort

Eens: PVV

Geen van beide: Sociaal Zandvoort

Oneens: CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, Queer, VVD

Stelling 31: Wachttijd voor een betaalbare woning moet omlaag

Eens: PVV, Sociaal Zandvoort, CDA, D66, GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, Queer, VVD

Stelling 32: Zandvoort moet een tweede NS station krijgen in Noord

Eens: D66, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: CDA, OPZ, 

Oneens: GBZ, GroenLinks, PvdA, PVV, Queer, VVD

Stelling 33: Zandvoort moet een eigen ambulance post krijgen

Eens: GBZ, GroenLinks, OPZ, PvdA, PVV, Queer, Sociaal Zandvoort

Geen van beide: VVD

Oneens: D66