Over Stemadvies Zandvoort

Niet iedere kiezer leest alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Om de kiezer bij de lokale verkiezingen in maart 2018 te helpen bij zijn stemkeuze, is er een initiatief genomen om aan de hand van stellingen de keuze van de kiezer makkelijker te maken met “Stemadvies-Zandvoort.” De stellingen zijn op deze speciaal hiervoor ontwikkelde website gepubliceerd. Aan de hand van in hoeverre men er mee eens of oneens is, kan een duidelijk stemadvies gegeven worden.

 

Achtergrond 
Kiezen is moeilijk en met de komst van diverse nieuwe partijen wordt het er niet makkelijker op. De huidige partijprogramma’s bevatten een veelvoud van informatie, waardoor het moeilijk wordt de verschillen tussen de partijen onderling te onderscheiden. De vraag daarnaast is in hoeverre de kiezers de tijd nemen om alle verkiezingsprogramma’s te lezen. Met “Stemadvies-Zandvoort” wordt een objectief instrument gecreëerd, waarvan alle partijen op basis van dezelfde onderwerpen stelling kunnen nemen.

 

Onderscheid tussen de landelijke stemwijzer
Wat maakt de lokale stemwijzer anders dan de landelijke stemwijzer? De landelijke stemwijzer zal zich eerst moeten inlezen, informeren om erachter te komen wat er in Zandvoort speelt. Deze voorsprong heeft de Stemadvies-Zandvoort. Door dat het uitgevoerd wordt door een lokale onderneming, zullen ook de kosten aanzienlijk lager zijn en de betrokkenheid hoger.

 

Redactie van de Stemadvies-Zandvoort
De redactie van de “Stemadvies-Zandvoort” kiest de onderwerpen die op dit moment in ons dorp spelen. Op basis hiervan zijn zo’n 90 stellingen gemaakt, die aan alle politieke partijen van Zandvoort zullen worden voorgelegd. Stellingen waarbij iedereen het eens of oneens is, zijn minder bruikbaar, dan stellingen waar veel verschil tussen de partijen zit. “Stemadvies-Zandvoort” streeft naar onafhankelijke en objectieve stellingen en uitslagen. In het kader van transparantie zullen ook de scores van iedere partij op de website gepubliceerd worden. Indien er sprake is van “sociaal wenselijk” invullen of afwijkingen van het verkiezingsprogramma, zal dit besproken worden met de desbetreffende partij. De partij krijgt dan gelegenheid om eventueel hun antwoord(en) te herzien, dan wel een verklaring te geven die vervolgens op de website gepubliceerd zal worden.

 

Privacy
Stemmen is voor iedereen persoonlijk. “Stemadvies-Zandvoort” gaat voorzichtig met gegevens om en zal geen persoonlijke gegevens verzamelen. Wel zullen statistische gegevens verzameld worden, waaronder hoe vaak de stemwijzer gebruikt is en hoe bepaalde stellingen onder de inwoners leven. Daarnaast zullen er extra maatregelen genomen worden om de website extra te beveiligen.